Přeskočit na obsah

MLM vs PYRAMIDA vs 8 BODOVÝ SYSTÉM

 • od

MLM (MultiLevelMarketing)

Kdybychom měli krátce charakterizovat smysl MLM, stačilo by říct, že je určen proto, aby šetřil peníze. Snaží se totiž vynaložit méně finančních prostředků na pro něj zbytečné záležitosti. Řekněme, že vyrobíte produkt za určitou cenu. Proto, aby se dostal ke spotřebiteli, jej musíte předat skladům, velkoobchodům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a zaplatit reklamní kampaň, aby se o něm spotřebitel dozvěděl. Cena vašeho výrobku je rázem několikanásobně vyšší.

MLM nabízí řešení spočívající v zamezení plýtvání finančními prostředky tím, že zkracuje celý distribuční řetězec a minimalizuje náklady na produkt mezi koncovým zákazníkem a výrobcem. V celém systému jsou tedy tři subjekty: výrobce – prodejce – zákazník. Prodejce zastupuje práci klasického zprostředkovatele, může pracovat pouze na živnostenský list a nemusí se jednat o firmu. Způsobem odměňování je v MLM provizní systémem, výše odměn je tedy přímo závislá na činnosti a úspěšnosti prodejce, ale pro výrobce je daleko výhodnější než investice do vedlejších článků v tradičním prodeji. Úspěch v MLM je tedy závislý na vynaloženém úsilí, odhodlání a vytrvalosti prodejce.

Výrobce a prodejce mohou vzájemně spolupracovat a navzájem zjišťovat, jak výrobek zákazníkovi prodat, jak ušetřit peníze na marketingu a reklamě, jak investovat do vývoje výrobku a podobně. Nákup zboží od výrobce je výrazně levnější, podnikání probíhá formou přímého prodeje. Na MLM může být postavena i celá firma. Podnikatel může vybudovat svojí vlastní skupinu prodejců. Firem využívajících princip MLM pro distribuci zboží nebo služeb je opravdu hodně, pro příklad uvedeme ty pravděpodobně nejznámější – Avon Cosmetics, Oriflame nebo Herbalife.

V čem je MLM výhodný?

MLM má řadu výhod. Prodejce může nakupovat výrobky za velkoobchodní ceny a vytvořit si síť vlastních zákazníků, jimž je bude prodávat. Je pouze na něm, jak dokáže produkt prezentovat a následně na něm vydělat. Může si rovněž vytvořit skupinu dalších prodejců, které vyškolí a získá určité procento z jejich zisku. Při nákupu od výrobce můžete tedy výrazně ušetřit. Ušetřené peníze jsou následně výrobcem investovány například na vývoj produktu.

V čem je MLM nevýhodný?

Samotné MLM nevýhody snad ani nemá. Problémem jsou však samotné společnosti a lidé v něm. Některé MLM společnosti se mohou chovat nelegálně, stejně jako prodejci. Mohou prodávat nekvalitní produkty, popř. využívat nekalých praktik. Navíc česká veřejnost je v MLM takřka nevzdělaná.

Podnikatelé jsou do MLM velmi často lákáni slovy „hodně peněz bez velkého úsilí“. To není pravda. Jak už bylo řečeno výše, výdělky prodejce jsou závislé jen na jeho odvedené práci a následné úspěšnosti prodeje. Můžete si tak vytvořit pasivní příjem, ale pozor! Je důležité rozlišovat, jestli je příjem vytvořen provizemi z prodejů a nebo pouze z náborových příspěvků nových členů. Pokud je to ten druhý způsob, pak je něco špatně. 

Některé společnosti nutí prodejce odebírat určité množství výrobků za stanovenou dobu (měsíc, rok). Většina příjmů společnosti pak přichází z prodejů, kteří musí udělat jejich prodejci. Pokud přestanou – ztrácí právo podnikat, deranking atd. O sobě uvádí jen malé množství informací, stejně jako o fungování systému. Vysoké mohou být i vstupní poplatky.

Pyramida/Letadlo

Je nelegální a podvodná marketingová strategie, která stojí na tom, že se přivádí noví a noví lidé, kde se jim slibují bezpracné a lehké zisky. Zastaví-li se příliv nových lidí, systém se rozpadá. Navíc oproti MLM v pyramidě nemůžete vydělat více než člověk nad vámi. Pokud se vám tohle zdá jako opravdová lumpárna, tak to nejhorší ještě nepřišlo. To nejhorší je, že tento systém nevyužívá žádné reálné služby či produkty a vše funguje pouze na přerozdělování provizí – každý „člen“ se tedy snaží dovést co nejvíce lidí. Minimálně tolik, aby jeho provize pokryly poplatek, který sám zaplatil.

Pyramidový byznys model

Slovo pyramida vychází z tvaru takové struktury, ovšem takovou strukturu má téměř každá firma, organizace i společenství lidí. Odpor lidí k pyramidám a letadlům je pochopitelný jde totiž o podvod. Odpor k pyramidové struktuře je ale zbytečný. Pracujete-li například jako zaměstnanec a nad vámi je vedoucí a nad ním manažer jste součástí pyramidové struktury vaší firmy ať chcete nebo ne. 

Podvodné systémy jako jsou pyramidy/letadla bývají financovány hlavně ze vstupních poplatků. Počítají též s exponenciálním růstem, což nemůže logicky dlouhodobě fungovat. V těchto schématech vydělají mnohdy jen ti první a čím déle pyramida/letadlo funguje tím je těžší vydělat. Členové v nejspodnějších liniích obvykle prodělají. U kvalitního MLM je jedno, kdy vstoupíte.

Několik hlavních rozdílů mezi letadlem a legálním MLM systémem:

Pyramida a letadlo:

 • Lovení duší je hlavní priorita a obvykle jediný zdroj peněz tekoucích do systému.
 • Systém nenabízí žádné produkty nebo služby.
 • Nově příchozí nemohou vydělávat více než lidé nad nimi
 • Zastaví-li se příliv nových lidí, systém se rozpadá.
 • Žádné záruky, neexistuje možnost odstoupení beze ztráty.
 • Zájemcům slibují bezpracné a lehké zisky.

MLM podnikání:

 • Hlavní priorita je prodej spotřebního zboží či služeb.
 • Systém nabízí produkty nebo služby.
 • Nově příchozí mají možnost vydělávat více peněz než lidé nad nimi (není pravidlem).
 • Systém funguje spolehlivě, i kdyby se už žádný další distributor nezapojil.
 • Záruka + zkušební doba. Nabízí tak možnost odstoupit s vrácením vkladu.
 • Odměna je pouze za odvedenou práci. MLM nepřináší žádný rychlý a bezpracný zisk.

Struktura japonské společnosti

logo

Tato společnost založená na základech MLM marketingu a přímého prodeje vznikla v roce 1974 v Japonsku. Prvotním cílem bylo vytvořit vodní ionizátor, který bude pomáhat v nemocnicích. Celý tento projekt se stal natolik oblíbený, že ho firma vypustila v roce 2003 do USA a o pár let později i do Evropy. Společnost si zakládá na vysoké kvalitě svých produktů, a proto si veškeré komponenty vyrábí ve své továrně v Japonsku a nepoužívá žádného externího dodavatele. Má pevně dané pilíře a to psychické, fyzické a finanční zdraví a ruku v ruce s tím jde i udržitelnost.

A jak funguje 8 bodový systém, který byl vytvořen v roce 1998 a v roce 2011 byl společností patentován, v praxi? V podstatě je to velmi jednoduché. Za jednorázovou investici do vodního ionizátoru nebo sprchového filtru společnosti která se pohybuje v rozmezí od 50 do 120 tisíc Kč, získáte nejen kvalitní produkt, který má nespočet certifikátů mezi nimiž je i ten lékařský, možnost vrácení, 5 letou záruku a 25+ let životnost, ale zároveň i distributorské ID, které vás doživotně opravňuje k distributorské činnosti všech produktů společnosti.

Certifikát na 8 bodový systém vyplácení provizí

Řekněme, že máte distributorské ID, jak to tedy funguje dál? 

 • Je jen na vás, zda se rozhodnete být pouze distributorem a dělat si veškeré prodeje sám/sama a nebo si budete chtít vytvořit svůj vlastní tým a pracovat tak ve skupině. Ať už se rozhodnete jakkoliv, v obou případech budete stále vydělávat, pouze v případě týmu budete mít jako bonus i pasivní příjem. 
 • Kdykoliv se rozhodnete dát si pauzu, ať už rok či deset let, váš stávající rank vám zůstane a poté co se vrátíte zpět můžete začít tam kde jste skončili. 
 • Nemusíte řešit žádné uskladňování produktů, přihlášení se k DPH v zemi do které prodáváte, reklamace, dopravu atd. Vše řeší společnost sama. 
 • Pracovat můžete odkudkoliv a kdykoliv a zároveň můžete distribuovat do celého světa.

Pojďme si vysvětlit pojem 8 bodový systém – představte si koláč rozdělený na osm osmin. Osminy z tohoto koláče získávají distributoři dle ranku. 

8 bodové rozdělení provizí

Ukážeme si to na příkladě: Dejme tomu, že se Pavel právě rozhodl začít podnikat se společností a rovnou udělal první prodej v jeho 1A linii, tudíž dostane 1 dílek z koláče. Jeho kouč nad ním je však už ve 4A linii a tak získá 4 dílky z koláče. Člověk nad Pavlovým koučem je ve 3A linii (protože v tomto schématu zásadně neplatí, že lidé nahoře automaticky vydělávají více než lidé pod nimi), tudíž získá 3 dílky z koláče. Tímto jsou všechny dílky rozdány a i přesto, že je spoustu dalších lidí nad nimi, tak ti už nedostanou žádné provize, jelikož již nedosáhnou na 8mi bodový systém neboli na 8 kousků z koláče. 

Kromě 8mi bodového systému je zde pak spoustu bonusů pro distributory od určitého ranku a v neposlední řadě i doživotní renta. Celý tento systém je prověřený a schválený světovými organizacemi jako je například DSA (https://www.dsa.org).

Takže si to shrneme:

 • Počáteční investice (dle produktu 50-120k Kč).
 • Japonská firma s více než 40 letou tradicí.
 • Lékařsky certifikovaný produkt s 25+ let životností a 5ti letou zárukou.
 • Doživotní distributorské ID bez další nutné investice. 
 • Vlastní výroba všech komponentů.
 • Hodnoty: psychické, fyzické a finanční zdraví + udržitelnost.
 • 8 bodový systém (legální, schválený organizací DSA)
 • Žádné další poplatky, kvóty, deranking atd. 
 • Možnost přerušit podnikání a poté začít přesně tam kde jste skončili.
 • Žádné řešení reklamace, dopravy, DPH atd. 
 • Možnost doživotní renty + spoustu dalších bonusů.

Jak už jsme zmínili. Existuje mnoho prodejců, kteří využívají neetické způsoby prodeje, aby dosáhli maximálního zisku. Zaměřují se často na méně vzdělané lidi nebo například na důchodce, kteří hůře chápou tyto novodobé praktiky a nechají se tak snadno zmanipulovat ke koupi služby či produktu aniž by o něj měli vůbec zájem. 

Další skupina lidí, která je snadnou obětí těchto prodejců jsou rodina a kamarádi. Funguje na principu důvěry. Obecně  lidé více důvěřují svým přátelům a rodině a když někdo staví svůj byznys na této důvěře, tak to vede k většímu úspěchu. Něco jiného je však když se rodina či přátelé chtějí připojit, či zakoupit produkt ze svého vlastního přesvědčení. Druhá věc je používání psychologických metod a manipulace k tomu, aby byli do systému vtaženi aniž by o to vlastně stáli. 

Žádnou z těchto praktik my neuznáváme a ani nepraktikujeme. Prodej produktů praktikujeme formou marketingu na sociálních sítích, kde se nám sami ozývají lidé se zájmem o produkt.  Každému zájemci sdělujeme veškeré, pravdivé informací o produktu a možnosti stát se distributorem. Nezatajujeme žádné informace o cenách, fungování produktů nebo fungování celého podnikání. Snažíme se poskytnout co nejvíce podložených studií ohledně vlastností vody, která je naším výsledným produktem. Studie od ověřených zdrojů jsou totiž v dnešní době plné dezinformací jedinou jistotou, kde si člověk může ověřit správnost tvrzení. Toho si můžete všimnout také na našem webu.  

Co se týče dalších velkých nevýhod ostatních MLM modelů podnikání, tak jsou to například:

 • Měsíční poplatky, které když člověk přestane platit, tak ztrácí možnost distribuce. Často se totiž stává, že když prodejci platí měsíční poplatky, tak více peněz utratí za ně, než jich vydělají.
 • Pravidelný odběr produktů nebo daná kvóta, kolik produktů musejí prodat. To vede často k tomu, že si prodejci musí kupovat produkty, které by si sami nekupovali.
 • Deranking nebo snižování provizí v případě, kdy distributor neprodá povinný počet produktů. Když distributor nemá kvůli momentální situaci na podnikání čas a chce zůstat distributorem, tak mu stále odcházejí peníze za měsíční poplatky a ve chvíli, kdy se bude chtít do podnikání vrátit, bude mít nižší provize než v době, kdy si dal pauzu.
 • Povinný nábor nových členů. Toto je v klasických MLM více než běžné. Nemůžete být pouze člověk, který distribuuje produkt, ale máte povinnost dělat nábor dalších prodejců.

Společnost funguje na principu pořízení jednoho přístroje a následné možnosti doživotní distribuce jejich produktů. Bez žádných měsíčních či vstupních poplatků. Bez derankingu či ztráty provizí při jakékoliv pauze v podnikání. Bez povinný prodejů či povinných odběrů produktů. Zároveň není potřeba přivádět do podnikání další distributory a lze tak produkt distribuovat pouze koncovým zákazníkům. 

Teď můžete posoudit sami, jaký je rozdíl mezi pyramidou, klasickým MLM a podnikáním se společností, kterou jsme vám nyní představili.