CERTIFIKÁTY, Dr. Hiromi Shinya a Enagic a konkurence

  • od

Enagic je se svými ionizátory a sprchovým filtrem držitelem několika ocenění a certifikátů, která se postupně představíme a vysvětlíme, co znamenají. Součástí článku bude také představení Dr. Shinya a jeho propojení s Kangen vodou a jak si stojí Enagic v porovnání s konkurencí.

Společnost Enagic International je certifikována jako; ISO 9001, ISO 14001 a ISO 13485 pro kontrolu kvality a environmentální management, dále je držitelem Zlaté pečetě asociace kvality vody (WQA) pro certifikaci produktů a je členem prestižní asociace přímého prodeje (1).

Normy ISO vytvořila Mezinárodní organizace pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO). Celkové množství již publikovaných norem je více než 49 000 a definují různé požadavky v různých oborech, např. zdravotnictví, textilní, chemický, stavební, výrobní a další (2). ISO přispívá ke všem cílům udržitelného rozvoje, viz následující obrázek.

1. Žádná chudoba. 2. Nulový hlad, 3. Dobré fyzické a duševní zdraví, 4. Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost pohlaví, 6. Čistá voda a hygiena, 7. Cenově dostupná a čistá energie, 8. Slušná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Snížení nerovností, 11. Udržitelná města a komunity, 12. Odpovědná spotřeba a výroba, 13. Klimatická akce, 14. Podmořský život, 15. Život na souši, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce, 17. Partnerství

Označení ISO samo o sobě však neříká, čím se daná norma zabývá. K přesnému označení proto slouží číselný kód. Pro zajímavost, v České republice je za zabezpečování tvorby, vydávání a řádnou distribuci českých technických norem (ČSN), normalizačních dokumentů a publikací zodpovědný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Certifikáty, jakožto doklady prokazující shody s požadavky příslušné normy, jsou časově omezené. Většinou mají platnost 3 roky, ale každý rok probíhá periodický audit. Při neplnění požadavků normy může být certifikát odebrán (3).

ISO je předním světovým standardem systému řízení, který je celosvětově přijat prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

ISO 9001

V rámci rozvoje konkurenčního prostředí kladou zákazníci stále vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb. Tato norma byla vytvořena s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality. To, že má Enagic certifikaci ISO 9001 znamená, že jejich systém managementu kvality byl auditován a zkontrolován oficiálním registrátorem, aby bylo zajištěno, že jejich systémy jsou zaměřeny na splnění očekávání zákazníků prostřednictvím certifikovaných postupů a procesu neustálého zlepšování. Tato norma patří mezi nejznámější a nejuznávanější celosvětově uznávané standardy (4, 1).

ISO 14001

Světově nejuznávanější environmentální standard. Certifikace podle této normy zajišťuje, že Enagic zmapoval rámec pro environmentální management s osvědčenými postupy, které pomáhají minimalizovat jejich ekologickou stopu.

Abychom byli trochu více konkrétní – Enagic pracuje na zajištění materiálů s nízkou zátěží pro životní prostředí, na omezení, opětovném použití a recyklaci odpadu a na ochraně přírodních zdrojů a dosažení energetické účinnosti tak, aby zabránili globálnímu oteplování. Tým Enagicu dodržuje všechny zákony, předpisy a normy s ohledem na životní prostředí a bezpečnost. Všichni zaměstnanci jsou důkladně proškolení, aby zvyšovali své povědomí o problémech životního prostředí a bezpečnosti při prevenci ekologických a pracovních nehod. Stejně jako tomu bylo u ISO 9001, i v tomto případě jsou všechny postupy certifikovány oficiálním registrátorem (1). Mezi požadavky, které tato norma vyžaduje patří například: definice procesů majících dopad na ŽP, měření dopadů firmy na ŽP, stanovení environmentální politiky firmy nebo hlídání změn legislativy týkajících se ochrany ŽP (4).

ISO 13485

Tato norma znamená, že systém managementu kvality prokazuje schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které konzistentně splňují spotřebitelské a regulační požadavky vztahující se na zdravotnické prostředky a související služby (přes výrobu až po montáž a servis) (1, 4).

Požadavky, které je potřeba splnit pro získání této certifikace: zavedení rozšiřujících požadavků pro zdravotnická zařízení, definice a monitoring odpovídajících procesů s ohledem na zákonné předpisy, zajištění validace procesů a zajištění dohledatelnosti výrobků (4).

General 1 — eunoia

Zlatá pečeť od WQA (Water Quality Association) Gold Seal

Asociace pro kvalitu vody (WQA) je neziskové mezinárodní obchodní sdružení zastupující obytný, komerční a industriální průmysl úpravy vody. WQA udržuje úzký dialog s dalšími organizacemi zastupujícími různé aspekty vodního průmyslu, aby co nejlépe sloužil spotřebitelům, vládním úředníkům a členům průmyslu. Certifikace výrobku zajišťuje, že jsou výrobky společnosti Enagic vyrobené z bezpečných materiálů, nároky uvedené na obalu jsou podloženy daty ze zkoušek a že jejich produkty vydrží za běžných podmínek používání (1).

Asociace přímého prodeje (DSA)

DSA je národní obchodní asociace, které je Enagic součástí. Tato obchodní asociace je pro společnosti, které nabízejí podnikatelské příležitosti nezávislým prodejcům, aby uváděli na trh a prodávali výrobky a služby, obvykle mimo pevné maloobchodní zařízení (1). DSA tedy poskytuje vzdělávací příležitosti pro profesionály v oblasti přímého prodeje a spolupracuje s Kongresem, vládními agenturami, organizacemi na ochranu spotřebitelů a dalšími téměř 200 členskými společnostmi (5).

___________________________________________________________

Enagic je dále držitelem několika registračních certifikátů a licencí. Pojďme si je představit.

Registrace zdravotnického zařízení
Vydalo ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, japonská vláda.

Licence na výrobu zdravotnických zařízení
Vydala prefektura Osaka.

Registrační certifikát Kangen water®
Vydáno americkým úřadem pro patenty a ochranné známky.

Registrační certifikát – ,,Change your water, change your life.‘‘
Vydáno americkým úřadem pro patenty a ochranné známky (1).

Registrace pro Kangen Ukon
Certifikát od úřadu FDA (Food and Drug Administration), neboli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. FDA odpovídá za ochranu veřejného zdraví zajištěním bezpečnosti, účinnosti a zabezpečením humánních léčiv, biologických produktů a zdravotnických prostředků (6).

Člen asociace kvality vody
Vydáno Asociací kvality vody pro rok 2017.

Osvědčení o registraci autorských práv
Informace o tomto certifikátu se staly součástí záznamů úřadu Copyright.

Konstrukční datový formulář pro elektrická zařízení
Vydaný společností TÜVRheinland konkrétně pro přístroje Leveluk K8 a Leveluk SD501. TÜVRheinland je mezinárodní nezávislá testovací služba. Působí jako organizace pro technické testování v oblasti bezpečnosti, účinnosti, kvality a funkčnosti produktů po celém světě. Působí například v energetickém průmyslu, výrobě spotřebního zboží, potravinářském průmyslu a v dalších.

8 bodová ochranná známka obchodního modelu
Status ochranné známky pro 8 bodový obchodní model.

Veškerý seznam s konkrétními certifikáty a ocenění naleznete na webových stránkách Enagicu prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.enagic.com/?c=product-certified&lc=cs_CZ.

___________________________________________________________

Ve spojení s ionizátorem K8, jakožto zdravotnickým zařízením bychom také rádi vyzdvihli jméno Dr. Hiromi Shinya.

Dr. Shinya je japonský lékař, jež je průkopníkem moderních kolonoskopických technik. Vynalezl elektrochirurgickou polypektomickou past, která je dnes běžná na kolonoskopech, což umožňuje odstranění polypů tlustého střeva bez invazivní chirurgie. Je známý svou teorií zdraví a je autorem řady knih, např.: Bakteriální výživa, Enzymy – klíč ke zdraví nebo Enzym omládnutí (7).

Ve své knize Enzymy – klíč ke zdraví Dr. Shinya vyzdvihuje přednosti pití alkalické ionizované vody, konkrétně Alkaline water® (zásadité vody) vyráběné konkrétně přístroji společnosti Enagic. ,,Kangen voda je bohatá na zásady (pH 8.0 – 9.0) a je považována za nejlepší pitnou vodu díky svým neporovnatelným schopnostem hydratace, detoxikace a antioxidace.‘‘ Z toho důvodu zařazuje Dr. Shinya všechny své pacienty na pití Kangen vody, jako součást doporučené stravy/diety.

,,V lékařské profesi je široce uznáváno, že zdravé a čisté tlusté střevo je jedním z nejdůležitějších předchůdců dobrého zdraví a že velká většina tělesných onemocnění a chorob má původ v kyselém a špinavém střevě.‘‘

Pití dobré vody, obzvláště vody tvrdší, která má hodně vápníku a hořčíku, udržuje tělo v optimálním zásaditém pH (8, 9).

,,Jsem přesvědčen, že voda Kangen vám pomáhá udržovat dobré střevní vlastnosti.‘‘
– Dr. Hiromi Shinya (10)

Enagic a konkurence

Integrací nejnovějšího vědeckého výzkumu a špičkového japonského řemesla s nejdůležitějším zdrojem přírody pro život se společnost Enagic stala průkopníkem způsobu kontinuálních systémů generování Kangen Water®. Od roku 1974 se společnost Enagic specializuje na poskytování domácích technologií alkalické ionizace vody (11).

Prostřednictvím tohoto odkazu se můžete podívat na porovnání přístrojů Enagicu s konkurencí: https://www.enagic.com/?c=product-competition&lc=cs_CZ.

Fakta, která však stojí za vyzdvižení:

– certifikace jako zdravotnické zařízení,

– možnost vlastního podnikání,

– 99,99% titanové elektrody potažené platinou,

– veškeré výroba a kompletace přímo ve firmě (OEM),

– člen DSA (Direct Selling Association),

– celková velikost elektrod.

Zdroje:

1. Enagic, dostupné online: https://www.enagic.com/?c=product-certified

2. Poradenství a certifikace ISO, dostupné online: http://www.audit-iso.eu/iso/

3. Quality Centrum, spol. s.r.o., dostupné online: https://www.certifikace-iso.cz/faq

4. LL-C Certification, dostupné online: https://ssl.ll-c.cz/www/product.asp?Dom_Lang=cz_cs_ISO_9001

5. Direct Selling Association, dostupné online: https://www.dsa.org/

6. FDA, dostupné online: https://www.fda.gov/

7. Wikipedia.org, dostupné online: https://en.wikipedia.org/wiki/Hiromi_Shinya

8. beneFITby.com, dostupné online: https://benefitby.com/kangen-water-articles/doctors-scientists-nutritionists-say-alkaline-ionized-kangen-water-part-1/

9. FIC, dostupné online: https://fichealthcare.com/research-study-reports/10. Youtube, Kangen Water World, dostupné: https://www.youtube.com/watch?v=SsdW5aFnQhU

10. Youtube, Kangen Water World, dostupné: https://www.youtube.com/watch?v=SsdW5aFnQhU

11. Enagic, dostupné online: https://www.enagic.com/?c=product-competition&lc

Zdroje obrázků:

Počet norem ISO – https://www.iso.org/standards.html

Certifikáty a ocenění – https://www.enagic.com/?c=product-certified

Dr. Hiromi Shinya – https://distribuitor-apa.ro/cine-este-doctorul-hiromi-shinya/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *