Přeskočit na obsah

Certifikáty, ocenění & Dr. Hiromi Shinya

  • od

Japonská společnost je se svými ionizátory a sprchovým filtrem držitelem několika ocenění a certifikátů, která se postupně představíme a vysvětlíme, co znamenají. Součástí článku bude také představení Dr. Shinya a jeho propojení s ionizovanou vodou a jak si stojí japonská společnost v porovnání s konkurencí.

Společnost je certifikována jako; ISO 9001, ISO 14001 a ISO 13485 pro kontrolu kvality a environmentální management, dále je držitelem Zlaté pečetě asociace kvality vody (WQA) pro certifikaci produktů a je členem prestižní asociace přímého prodeje.

Normy ISO vytvořila Mezinárodní organizace pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO). Celkové množství již publikovaných norem je více než 49 000 a definují různé požadavky v různých oborech, např. zdravotnictví, textilní, chemický, stavební, výrobní a další (1). ISO přispívá ke všem cílům udržitelného rozvoje, viz následující obrázek.

1. Žádná chudoba. 2. Nulový hlad, 3. Dobré fyzické a duševní zdraví, 4. Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost pohlaví, 6. Čistá voda a hygiena, 7. Cenově dostupná a čistá energie, 8. Slušná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Snížení nerovností, 11. Udržitelná města a komunity, 12. Odpovědná spotřeba a výroba, 13. Klimatická akce, 14. Podmořský život, 15. Život na souši, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce, 17. Partnerství

Označení ISO samo o sobě však neříká, čím se daná norma zabývá. K přesnému označení proto slouží číselný kód. Pro zajímavost, v České republice je za zabezpečování tvorby, vydávání a řádnou distribuci českých technických norem (ČSN), normalizačních dokumentů a publikací zodpovědný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Certifikáty, jakožto doklady prokazující shody s požadavky příslušné normy, jsou časově omezené. Většinou mají platnost 3 roky, ale každý rok probíhá periodický audit. Při neplnění požadavků normy může být certifikát odebrán (2).

ISO je předním světovým standardem systému řízení, který je celosvětově přijat prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

ISO 9001

V rámci rozvoje konkurenčního prostředí kladou zákazníci stále vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb. Tato norma byla vytvořena s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality. To, že má společnost certifikaci ISO 9001 znamená, že jejich systém managementu kvality byl auditován a zkontrolován oficiálním registrátorem, aby bylo zajištěno, že jejich systémy jsou zaměřeny na splnění očekávání zákazníků prostřednictvím certifikovaných postupů a procesu neustálého zlepšování. Tato norma patří mezi nejznámější a nejuznávanější celosvětově uznávané standardy (3).

ISO 14001

Světově nejuznávanější environmentální standard. Certifikace podle této normy zajišťuje, že společnost zmapovala rámec pro environmentální management s osvědčenými postupy, které pomáhají minimalizovat jejich ekologickou stopu.

Abychom byli trochu více konkrétní – japonská společnost pracuje na zajištění materiálů s nízkou zátěží pro životní prostředí, na omezení, opětovném použití a recyklaci odpadu a na ochraně přírodních zdrojů a dosažení energetické účinnosti tak, aby zabránili globálnímu oteplování. Tým společnosti dodržuje všechny zákony, předpisy a normy s ohledem na životní prostředí a bezpečnost. Všichni zaměstnanci jsou důkladně proškolení, aby zvyšovali své povědomí o problémech životního prostředí a bezpečnosti při prevenci ekologických a pracovních nehod. Stejně jako tomu bylo u ISO 9001, i v tomto případě jsou všechny postupy certifikovány oficiálním registrátorem. Mezi požadavky, které tato norma vyžaduje patří například: definice procesů majících dopad na ŽP, měření dopadů firmy na ŽP, stanovení environmentální politiky firmy nebo hlídání změn legislativy týkajících se ochrany ŽP (3).

ISO 13485

Tato norma znamená, že systém managementu kvality prokazuje schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které konzistentně splňují spotřebitelské a regulační požadavky vztahující se na zdravotnické prostředky a související služby (přes výrobu až po montáž a servis).

Požadavky, které je potřeba splnit pro získání této certifikace: zavedení rozšiřujících požadavků pro zdravotnická zařízení, definice a monitoring odpovídajících procesů s ohledem na zákonné předpisy, zajištění validace procesů a zajištění dohledatelnosti výrobků (3).

General 1 — eunoia

Zlatá pečeť od WQA (Water Quality Association) Gold Seal

Asociace pro kvalitu vody (WQA) je neziskové mezinárodní obchodní sdružení zastupující obytný, komerční a industriální průmysl úpravy vody. WQA udržuje úzký dialog s dalšími organizacemi zastupujícími různé aspekty vodního průmyslu, aby co nejlépe sloužil spotřebitelům, vládním úředníkům a členům průmyslu. Certifikace výrobku zajišťuje, že jsou výrobky společnosti vyrobené z bezpečných materiálů, nároky uvedené na obalu jsou podloženy daty ze zkoušek a že jejich produkty vydrží za běžných podmínek používání.

Asociace přímého prodeje (DSA)

DSA je národní obchodní asociace, které je tato japonská společnost součástí. Tato obchodní asociace je pro společnosti, které nabízejí podnikatelské příležitosti nezávislým prodejcům, aby uváděli na trh a prodávali výrobky a služby, obvykle mimo pevné maloobchodní zařízení. DSA tedy poskytuje vzdělávací příležitosti pro profesionály v oblasti přímého prodeje a spolupracuje s Kongresem, vládními agenturami, organizacemi na ochranu spotřebitelů a dalšími téměř 200 členskými společnostmi (4).

___________________________________________________________

Společnost je dále držitelem několika registračních certifikátů a licencí. Pojďme si jich pár představit představit.

Registrace zdravotnického zařízení
Vydalo ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, japonská vláda.

Licence na výrobu zdravotnických zařízení
Vydala prefektura Osaka.

Člen asociace kvality vody
Vydáno Asociací kvality vody pro rok 2017.

8 bodová ochranná známka obchodního modelu
Status ochranné známky pro 8 bodový obchodní model.

___________________________________________________________

Ve spojení s ionizátorem, jakožto zdravotnickým zařízením bychom také rádi vyzdvihli jméno Dr. Hiromi Shinya.

Dr. Shinya je japonský lékař, jež je průkopníkem moderních kolonoskopických technik. Vynalezl elektrochirurgickou polypektomickou past, která je dnes běžná na kolonoskopech, což umožňuje odstranění polypů tlustého střeva bez invazivní chirurgie. Je známý svou teorií zdraví a je autorem řady knih, např.: Bakteriální výživa, Enzymy – klíč ke zdraví nebo Enzym omládnutí (6).

Ve své knize Enzymy – klíč ke zdraví Dr. Shinya vyzdvihuje přednosti pití alkalické ionizované vody, konkrétně Alkaline water® (zásadité vody) vyráběné konkrétně přístroji japonské společnosti. ,,Ionizovaná voda je bohatá na zásady (pH 8.0 – 9.0) a je považována za nejlepší pitnou vodu díky svým neporovnatelným schopnostem hydratace, detoxikace a antioxidace.‘‘ Z toho důvodu zařazuje Dr. Shinya všechny své pacienty na pití ionizované vody, jako součást doporučené stravy/diety.

,,V lékařské profesi je široce uznáváno, že zdravé a čisté tlusté střevo je jedním z nejdůležitějších předchůdců dobrého zdraví a že velká většina tělesných onemocnění a chorob má původ v kyselém a špinavém střevě.‘‘

Pití dobré vody, obzvláště vody tvrdší, která má hodně vápníku a hořčíku, udržuje tělo v optimálním zásaditém pH (7).

,,Jsem přesvědčen, že ionizovaná voda vám pomáhá udržovat dobré střevní vlastnosti.‘‘
– Dr. Hiromi Shinya

Fakta, která však stojí za vyzdvižení:

– certifikace jako zdravotnické zařízení,

– možnost vlastního podnikání,

– veškeré výroba a kompletace přímo ve firmě (OEM),

– člen DSA (Direct Selling Association),

– celková velikost elektrod.

Zdroje:

1. Poradenství a certifikace ISO, dostupné online: http://www.audit-iso.eu/iso/

2. Quality Centrum, spol. s.r.o., dostupné online: https://www.certifikace-iso.cz/faq

3. LL-C Certification, dostupné online: https://ssl.ll-c.cz/www/product.asp?Dom_Lang=cz_cs_ISO_9001

4. Direct Selling Association, dostupné online: https://www.dsa.org/

5. FDA, dostupné online: https://www.fda.gov/

6. Wikipedia.org, dostupné online: https://en.wikipedia.org/wiki/Hiromi_Shinya

7. FIC, dostupné online: https://fichealthcare.com/research-study-reports/

Zdroje obrázků:

Počet norem ISO – https://www.iso.org/standards.html

Dr. Hiromi Shinya – https://distribuitor-apa.ro/cine-este-doctorul-hiromi-shinya/